Mộc Thanh Trà

2

3 items in your shopping cart.

Masta Kids Fashion

Price: $80.00

Quantity: 1

Masta Kids Fashion

Price: $80.00

Quantity: 1
15/12/2019

Ly trà đậu đen cho giấc ngủ an lành

https://tuoitre.vn/ly-tra-dau-den-cho-giac-ngu-an-lanh-20181106093141182.htm

TTO - Bạn đã bao giờ uống ly trà được pha từ những hạt đậu đen chưa? 

Bài viết trên Báo Tuổi Trẻ từ Nhà Báo Quốc Linh năm 2018
Năm đầu tiên Dự Án chính thức thành lập Công Ty và sau 6 tháng thử nghiệm sản phẩm!
@mocthanhtra